MAZOWIECKA AKADEMIA KARATE

Rekrutacja

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, aby zapisać dziecko do jednej z naszych grup naborowych.

Wybór grupy

Dane dziecka

Dane rodzica

Dane drugiego rodzica (opcjonalne)

Oświadczam, że znany jest mi stan zdrowia zgłaszanego dziecka, nie ma ono przeciwwskazań do uprawiania sportu i uczestniczenia we wszelkich zajęciach sportowych organizowanych przez Mazowiecką Akademię Karate
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych prowadzonych przez Mazowiecką Akademię Karate
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Deklaracją Członkowską MAK oraz Regulaminem Klubu zawartym w Deklaracji, akceptuję go i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień
Zobowiązuję się do dostarczenia na pierwszy trening wypełnionej i podpisanej Deklaracji Członkowskiej MAK, Ogólnej Klauzuli Informacyjnej RODO, Zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka oraz Oświadczenia o stanie zdrowia dziecka (lub badań z przychodni sportowo-lekarskiej)